Asfalt til veje og motorveje

Vi producerer og leverer både standardprodukter og egne specialasfaltprodukter til brobelægninger og p-dækbelægninger, der stiller høje krav til belægningens styrke. Vores fagfolk hjælper dig med at finde frem til den rigtige asfalttype til dit særlige formål.

Hent priser her:

Hent brochure her:

Asfalttyper

Asfaltbeton og Pulverasfalt

Belægningstyper til anvendelse på et bredt udsnit af færdselsarealer. Asfaltbeton (AB) produceres med en relativ hård bitumen og er velegnet på middel til tungt trafikerede arealer. Pulverasfalt (PA) produceres med en blød bitumen og anvendes på let trafikerede arealer som kommuneveje og boligveje.

Asfaltbeton og pulverasfalt findes i de traditionelle tæt graderede typer (ABt, PAt) samt i åben graderede typer (ABå, PAå).

AB t er let at udlægge, har god holdbarhed og giver en stabil og tæt belægning. AB å er ligeledes let at udlægge, men kræver ekstra forsegling mod underlaget, specielt hvis dette er vandfølsomt. Belægningen har fine overfladeegenskaber hvilket giver en god kørselskomfort, god friktion samt reduktion af vandopsprøjt i vådt føre. AB å type 6 og 8 giver desuden en vis støjreduktion og kan klassificeres i støjklasse B/C.

Skærvemastik

Belægningstype specielt egnet til anvendelse på tungt trafikerede arealer. Skærvemastiks (SMA) produceres som et åbent graderet asfaltmateriale med et stort indhold af højværdige granitmaterialer og et meget højt indhold af hård bitumen, eller Polymer modificeret bitumen.

Dette giver en høj stabilitet mod sporkøring fra tunge køretøjer samt en lang levetid af belægningen. SMA forener høj stabilitet og lang levetid med god tæthed og fine overfladeegenskaber. SMA er det mest højværdige slidlag beskrevet i Vejreglerne for Varmblandet asfalt.

Tyndlagsbelægning

Belægningstype til anvendelse på et bredt udsnit af færdselsarealer. Tyndlagsbelægning (TBk) produceres som et åbent graderet asfaltmateriale, der udlægges i et tyndt lag på ca 2 cm, samtidig med at der udsprøjtes et tykt lag af polymermodificeret bitumenemulsion.

Belægningen udføres med specialudlægger forsynet med en integreret sprederamme for udsprøjtning af emulsion. Da udlægning og klæbning foregår i samme arbejdsgang, indebærer dette en betydelig nemmere og renere udførelse med reduceret gene for trafikanter og omgivelser.

Materialets åbne struktur giver de samme gode overfladeegenskaber, som for AB å: God kørselskomfort, god friktion samt reduktion af vandopsprøjt i vådt føre. TBk type 6 og 8 giver desuden en god støjreduktion og kan klassificeres i støjklasse B/C. Den store emulsionsmængde giver desuden en lang levetid af belægningen kombineret med en total beskyttelse mod vandgennemtrængning til underlaget. Grundet den lille lagtykkelse, kræves et jævnt underlag.

Støjreducerende asfalt

En række belægningstyper til anvendelse på strækninger, hvor der ønskes en reduktion af dæk/vejbanestøj. Lemminkäinen har udviklet en række SRS typer, i henhold til Vejdirektoratets 2. generations system for udbud og dokumentation af støjreducerende slidlag.

Disse er blevet støjmålt med måletrailer efter den såkaldte CPX metode. På baggrund af disse målinger har vi udformet et sæt SRS støjdeklarationer, der dækker støjreduktioner i intervallet 3-7 dB (støjklasser B og C).

Se og udprint støjdeklarationer:

Asfaltbetonbindelag

En særlig højstabil, sporkøringsresistent belægningstype, specielt egnet til veje med høj trafikbelastning (Æ10 > 200), samt til langsomkørende, tung trafik eller tung kanaliseret trafik.

Asfaltbetonbindelag (ABB) anvendes som bindelag mellem bærelag og slidlag. ABB er en skærverig belægning fremstillet af knuste stenmaterialer, enten granit eller knuste grusgravsmaterialer.

Der anvendes hård bitumen eller modificeret bitumen (krav ved Æ10 >500) og et relativt lavt bindemiddelindhold, hvorved belægningens stabilitet mod sporkøring opnås. ABB skal, senest kalenderåret efter udlægning, påføres slidlag. Hvis ABB skal overvintre anbefales det at forsegle den.

Grusasfaltbeton

Belægningstyper, som alene anvendes som bærelag under bindelag og slidlags-typerne. Grusasfaltbeton (GAB) findes i 3 forskellige hovedtyper, GAB 0, GAB I og GAB II, som alle er yderst velegnede for tilslag af genbrugsasfalt. GAB 0 benyttes som bærelag umiddelbart under slidlaget, hvor Æ10 < 200. GAB 0 bør her foretrækkes frem for ABB på grund af større smidighed og mindre følsomhed overfor en varietet underbund. Til GAB 0 anvendes hårde bindemidler og et relativt højt bindemiddelindhold, som sikrer en god holdbarhed og at belægningen kan ligge forholdsvis længe uafdækket. GAB 0 skal påføres slidlag senest udgangen af andet kalenderår efter udførelsen.

GAB I benyttes som bærelag under slidlaget, under ABB eller under GAB 0. Der anvendes hårde bindemidler og et relativt lavt bindemiddelindhold. GAB I skal afdækkes senest i kalenderåret efter udførelse. GAB II anvendes som nederste bærelag i en flerlagsbefæstelse. Der skal påføres ABB, GAB 0 eller GAB I inden ½ år efter udlægning og før belægningen belastes af trafik. Skal GAB II overvintre anbefales det at forsegle denne.