Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen til forventningerne hos vores kunder, ansatte og interessenter.

Lemminkäinens værdier er bæredygtig vækst og udvikling, konstruktivt samarbejde samt respekt og tillid, og vores aktiviteter skal være i overensstemmelse med disse værdier.

Disse etiske retningslinjer gælder for alle vores forretningsaktiviteter, og definerer fælles rutiner og procedurer for alle Lemminkäinens medarbejdere og ledelse. De etiske retningslinjer vil efter behov blive suppleret med mere detaljerede principper og instrukser.

Lemminkäinens etiske retningslinjer juli 2016.pdf