Fakturering til Lemminkäinen A/S

Lemminkäinen A/S arbejder konstant på at effektivisere vores forretningsprocesser, og som led i dette overgår vi fra den 16/2 2015 til et nyt system, hvor vores leverandørfakturaer vil blive indscannet. Dette medfører nogle ændringer, som vil påvirke vores samarbejde.

Proces for fakturering til Lemminkäinen A/S:

For at sikre en hurtig behandling af jeres faktura, anbefales det at sende den elektronisk via vores EAN-nummer 5 79 00 02 26 37 74

Alternativt hertil kan den sendes i pdf-format via adressen

lemminkainen@bscs.basware.com.

  • Der må kun være en faktura i hver pdf-fil.
  • Der må gerne være flere pdf-filer i samme mail.

På alle fakturaer skal der stå mindst én af følgende oplysninger:

  • Projektnummer
  • Maskinnummer
  • Initialer på den person, der bestiller varen

Dette skal oplyses af vores medarbejder ved bestilling. Hvis dette ikke er påført den fremsendte faktura, vil den blive afvist, og dermed ikke betalt. Samtidig bortfalder de betalingsbetingelser, der er angivet på den afviste faktura. Forfaldsdagen beregnes fra den dato, hvor vi modtager den nye faktura. Bemærk, at Lemminkäinen A/S ikke vil betale renter, hvis en faktura afvises på grund af manglende oplysninger.

Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, kan disse rettes til:

Simon Løkkegaard mail: slk@lemminkainen.dk

eller

Bogholderiet på mail:  bogholderi@lemminkainen.dk

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med jer som leverandør.