Vejregler

Afmærkning af vejarbejder m.m.

Formålet med afmærkning for vejarbejder er at advare og vejlede trafikanterne om ændrede færdselsforhold og dermed bidrage til sikkerheden for både trafikanter og beskæftigede ved vejarbejde. Et vejarbejde vil, uanset hvor lille det er, medføre ulempe og risiko for trafikanterne og de beskæftigede.

Det er derfor vigtigt, at man både ved planlægningen og ved udførelsen af arbejdet er omhyggelig med afmærkningen.


Hent vejregler for afmærkning af vejarbejder her: