Asfalt - Salg og entreprise af asfalt i Region Midtjylland og Fyn

Adresse: Dortheasvej 11, 7171 Uldum - Tlf.: 7567 8355


Salg og entreprise:

Regionschef
Lars Sabroe
Mobil: 2141 2091
lsa@lemminkainen.dk
Salgsingeniør
Lars F. Laursen
Tlf: 2332 8104
lfl@lemminkainen.dk
Entreprisechef
William Lubek
Mobil: 2328 5576
wlu@lemminkainen.dk
Salg- og entrepriseleder
Per Johansen
Mobil: 5175 6895
pgj@lemminkainen.dk
Projektchef
John Gregersen
Mobil: 2141 1744
jgr@lemminkainen.dk
   
Entrepriseleder
Flemming L. Skov
Mobil: 60374418
fls@lemminkainen.dk
Foto på vej Entrepriseleder
Jimmi Jørgensen
Mobil: 30871562
jij@lemminkainen.dk
Billede på vej Entrepriseleder
Torben Jensen
Mobil: 30733784
tje@lemminkainen.dk
 Foto på vej  Entrepriseleder
Anders E. Laulund
Mobil: 51756757
ael@lemminkainen.dk
Kontorassistent
Anne Marie Kruhl
Tlf: 8722 1540
amk@lemminkainen.dk
Kontorassistent
Birgitte A. Nielsen
Tlf: 8722 1542
ban@lemminkainen.dk

Vejformænd:

Vejformand
Richard Hansen
Mobil: 2028 5179
rha@lemminkainen.dk

Vejformand
Jens-Jørn Nielsen
Mobil: 2141 1736

jjn@lemminkainen.dk

Vejformand
Ole Nielsen
Mobil: 2141 1746
oni@lemminkainen.dk

Vejformand
Michael Mikkelsen
Mobil: 2427 1989

mmi@lemminkainen.dk

  Vejformand
Brian Hald
Mobil:296 86719
bha@lemminkainen.dk
 

Vejformand
Henrik Andersen
Mobil: 2310 5359
han@lemminkainen.dk


Fabriksformænd:

 

Uldum asfaltfabrik

Fabriksformand
Karsten Bech
Mobil: 4057 7089
kbe@lemminkainen.dk

Vandel asfaltfabrik
Fabriksformand
Allan Veenstra
Mobil: 4015 0130
ave@lemminkainen.dk