Arbejdsmiljøuge i maj

Fra 18. til 22. maj 2015 afholder vi en koncernomspændende arbejdsmiljøuge. Målet er at gøre arbejdspladserne mere sikre for dig og dine kollegaer.

I løbet af ugen sættes fokus på:

  • Arbejdsuheld og forebyggelse
  • Den daglige sikkerhed og arbejdsmiljø generelt
  • Plakaten Sikkerhedsplakaten sættes op på opslagstavler på kontorer, arbejdspladser og i skurvogne

Ledelsens deltagelse i arbejdsmiljøuge:

  • Besøger udvalgte hold og arbejdspladser
  • Drøfter sikkerhed med ansatte og ledere på arbejdspladsen
  • Udfører en safety walk og noterer forholdene på safety walk observationsskemaet