Asfaltarbejde i høj fart

Imponerende holdarbejde og en ny asfaltfeeder gav gode resultater, da de første 7,6 km af Silkeborg-motorvejen blev asfalteret.

"Der er fart over feltet!" Entrepriseleder John Gregersens ord beskriver meget præcist, hvordan vejarbejderne og tre asfaltmaskiner kører for fulde omdrejninger for at få asfalteret Silkeborg-motorvejen.

"Der er altid meget at holde styr på, når asfaltudlæggeren er i drift, og det blev ikke gjort lettere med det tempo, vi arbejder i her. Vores arbejde afhænger naturligvis af samarbejdet mellem alle involverede parter, og det er helt sikkert årsagen til det gode resultat," bemærker Gregersen.

Jacob Hansens og Jesper K. Johnsens arbejdshold arbejdede sammen, fordi asfalten på Silkeborg-motorvejen blev udlagt på kørebanerne og i nødsporet på samme tid, nøjagtig som kunden ønskede det. Det kombinerende arbejdshold på 20 mand håndterede opgaven fleksibelt og effektivt.

Hele asfaltarbejdet var nødt til at køre på fulde omdrejninger. Tre asfaltfabrikker leverede i alt 89.000 tons asfalt, som blev udlagt over 192.000 meter, svarende til 7,6 kilometer firesporet motorvej med nødspor.

"Den højeste daglige produktion var 4.500 ton asfalt, og der var cirka 40 lastbiler i gang", udtaler Jesper.

De leverede asfalt til en ny asfaltfeeder, som var i brug for første gang. Kunden har givet udtryk for, at feederen har bidraget til det gode resultat, fordi den gjorde det muligt at udlægge asfalt kontinuerligt. Feederen's magasin kan rumme ca. 20 tons asfalt og har en kapacitet på 1.200 tons asfalt i timen.

"Der har også været fast arbejde til landmåleren, som skal sørge for at alle lag for hver 20 meter er jævne. Og laboratoriet har haft travlt med at udtage prøver og udarbejde den nødvendige og påkrævede dokumentation", forklarer John Gregersen.

Arbejdet var færdiggjort i efteråret 2014. Der er stadig en lille smule arbejde i foråret 2015 samt resten af det øverste lag, som skal udlægges inden sommerferien 2015.

Tekst og fotos: Bo Lund Sørensen

Bedre sikring af vejarbejde i Danmark

I 2014 blev bøder for fartoverskridelser i områder med vejarbejde fordoblet i Danmark. Samtidig blev grænsen for en betinget frakendelse af kørekort sænket fra 60 %s til 40 %s overskridelse af fartgrænsen.

"For høj fart er desværre stadig skyld i mange alvorlige trafikulykker, så vejarbejderne er i særlig grad i farezonen. Derfor er jeg glad for, at der gøres noget for at sikre, at vores medarbejdere kan arbejde i sikkerhed," udtaler Claus Terkildsen, landechef for Danmark.

"Ud over bøderne kunne jeg godt tænke mig, at der blev investeret i mere konsekvent og synlig fartovervågning samt kontinuerlige oplysningskampagner, som lader til at have gjort en forskel."

19-05-2015

16 personer synes godt om dette