Et positivt resultat

Medarbejdertilfredsundersøgelsen 2015 har vist, at vi er glade for vores arbejdsplads.

Dette var det første år, hvor der på nogle byggepladser blev brugt fælles tablets til indsamling af svar på medarbejderundersøgelsen. Forsøget blev positivt modtaget, så vi planlægger at udvide det fremover. De fleste medarbejdere svarede elektronisk på undersøgelsen, resten udfyldte et papirskema.

Vores generelle tilfredshed var 4 (på en skala fra 1 til 5). Det var et rigtig godt resultat, når man tager virksomhedens størrelse og de mange ændringer i betragtning, som er blevet indført i løbet af de sidste år. Den laveste score blev givet for følelsen af sammenhold og firmaets evne til at forny sig. Manglerne på disse områder var blevet identificeret før og er taget med i vores driftsplaner for 2016. Den højeste score blev givet for sikkerhed på arbejdspladsen og ansvarlighed. Vores investering på disse områder ses tydeligt i målingen.

Lederne vil diskuterede resultatet i deres teams og sørge for, at det bliver udarbejdet udviklingstiltag. HR står til rådighed med yderligere informationer og assistance.

Tekst: Pauliina Pykälä
Foto: Lemminkäinen

Vores svar:

  • En generel score på 4 ud af 5 for tilfredshed med arbejdet.
  • I alt 3.390 medarbejdere svarede.
  • Det giver en svarprocent på 65 %.
  • Samarbejde og fornyelse er de områder, hvor der er plads til forbedring.
  • Vi synes, at vi har klaret os bedst på områderne sikkerhed på arbejdspladsen og ansvarlighed

15-12-2015

3 personer synes godt om dette