Lemminkäinens halvårsrapport januar-juni 2015

"Lemminkäinens omsætning og driftsoverskud i andet kvartal var på niveau med sidste år," fortæller Casimir Lindholm, koncerndirektør. "Vores resultat er forbedret på alle forretningsområder bortset fra Byggeri i Finland. I Infrastrukturafdelingen har vores resultat udviklet sig positivt. Vi ser en stærk markedssituation inden for anlæg af infrastruktur. Vi skal fortsætte med at forbedre vores driftseffektivitet, da den intensive konkurrence påvirker entreprisesummerne."

"Vi har fortsat frasalget af forretninger uden for kerneforretningen og aktiver i tråd med vores strategi. Vi har trukket os ud af byggeri-forretningen i Sverige og vejservice i Norge. Vi er også fortsat med salg af ikke-strategiske grunde og mineraltilslagsområder. Disse handlinger understøtter vores mål, som er at optimere vores kapitaleffektivitet og forbedre vores langsigtede resultater."

"Vi havde en positiv likviditet. Vores driftskapital og rentebærende gæld ligger på et væsentligt lavere niveau end sidste år. Vi har opnået dette ved at reducere investeringer, effektivisere vores fakturering og tilpasse boligbyggeriet til den lavere efterspørgsel."

"I løbet af undersøgelsesperioden har vi gennemført delvis tilbagekøb af vores hybridobligation ved at tilbagekøbe obligationer for et nominelt beløb på EUR 27,1 mio. Vores styrkede balance og omkostningsbesparelsesprogrammet Deliver 2014, der er implementeret med succes, betyder, at vi er i en god position til løbende at udvikle vores forretning og forbedre vores konkurrenceevne," forklarer Casimir.

17-11-2015

1 personer synes godt om dette