Lemminkäinens regnskabsmeddelelse 2014

Stærkere balance og bedre lønsomhed som følge af effektiviseringer.

"2014 var et år, der bød på store udfordringer for Lemminkäinen. Ikke desto mindre har forårets tiltag vist sig at være effektive, og vi er godt på vej til at vende udviklingen. Vores vigtigste mål er at styrke balancen og forbedre lønsomheden og konkurrenceevnen," siger Casimir Lindholm, Lemminkäinens koncernchef.

"I foråret lancerede vi omkostningsprogrammet Deliver 2014, som havde fokus på de ovennævnte mål. Ved hjælp af programmet fik vi skabt et positivt resultat i Norge og forbedret vores lønsomhed i Rusland. Desværre har tiltagene også medført nedskæringer på medarbejdersiden."

"Vores resultat er forbedret markant siden sidste år. I Finland har de igangværende infrastrukturprojekter, asfaltforretningen og udviklingsprojekter inden for byggeri i Helsinki-regionen klaret sig godt. På trods af usikkerheden i Rusland har der været godt gang i boligsalget, og vi fik gennemført to store boligprojekter i St. Petersborg. Det milde vejr forlængede sæsonen for asfaltudlægning i alle de lande, vi opererer i."

"Vi har et godt udgangspunkt for 2015, selvom markedssituationen stadig er udfordrende. Vi sigter mod at forbedre vores konkurrenceevne gennem driftsmæssige effektiviseringer. Derudover har vi fokus på blandt andet projekt- og risikostyring, vinterplanlægning og optimering af vognparken. Dette vil skabe et solidt fundament for at styrke vores konkurrenceevne inden for anlæg af infrastruktur i Nordeuropa."

Regnskabsmeddelelse 2014 (engelsk)

20-03-2015

2 personer synes godt om dette