Fremtiden for baltisk shippingindustri

Klaipėdos Smeltė er et gigantisk område med asfaltbelægning og stabler af containere med industrimaterialer, gods og fødevarer blandt 115 meter høje STS-kraner. Den moderne terminal er frugten af to års intenst arbejde i Litauen.

"Vores opgave var at bygge en ny terminal på samme areal som den gamle uden at skulle afbryde fragtekspeditionen mellem skibe, tog og lastbiler," siger projektleder Izidorius Brasas. Han var operationel leder af denne levende fragthåndteringsterminal, som er en del af den globale shippingkoncern MSC.

Projektet, som var Lemminkäinens hidtil største i Litauen, inkluderede jordforberedelse og vejbelægning til brug for et værft på 142.000 kvadratmeter plus strøm, lys, vandafledning, kloakering til regn- og spildevand og anden infrastruktur til at understøtte flytning og oplagring af containere med en vægt på op til 40,6 tons pr. stk.

Lemminkäinen vandt kontrakten i februar 2013 sammen med YIT, som fik til opgave at bygge et reparationsværksted til kraner og containere på pladsen. Arbejdet pågik fra april 2013 til november 2014 med underskrivelse af overdragelsesdokumenter i januar 2015.

"Vi afsluttede til tiden, overholdt de meget strenge tekniske krav og havde ikke en eneste arbejdsulykke," siger Izidorius.

Regional betydning

Klaipėda er den nordligste isfri havn på Østersøens østkyst, og MSC er i gang med at ombygge dens terminal til et internationalt trafikknudepunkt. Opgraderingen betyder, at Klaipėdos Smeltė nu kan betjene meget store containerskibe, hvilket vil reducere omkostningerne til godstransport i Østersøregionen og længere mod øst.

Det er godt for forbrugerne, der får gavn af de lave omkostninger. Det er også godt for miljøet, idet en mere effektiv søtransport reducerer udledningerne med ca. 50.000 tons om året - svarende til at fjerne 10.000 biler fra vejene. Og Litauens økonomi vil drage fordel af den voksende handel, der skaber nye job.

"Kunden er allerede i gang med at øge sine aktiviteter og at lære at administrere den nye kapacitet," bemærker Izidorius. Litauiske embedsmænd vil deltage i den officielle åbning af terminalen i starten af juni sammen med direktionen for MSC's datterselskab, Terminal Investment Limited (den direkte ejer), og Lemminkäinen.

Store udfordringer

En række ting komplicerede projektet, blandt andet et behov for præcision, der grænsede til, hvad der var teknisk muligt, adgang til begrænsede dele af området uanset tidspunktet og krav om at rapportere til 15 forskellige inspektører for ingeniørarbejdet. Holdet stødte også på begravede ruiner fra gamle bygninger, højt grundvand og perioder med dårligt vejr. Desuden blev der foretaget nogle ændringer af de oprindelige planer.

Disse faktorer krævede opfindsomhed, fleksibilitet, ekstra arbejdstimer og indimellem lange forhandlinger.

"Vi havde i gennemsnit 70-80 mennesker beskæftiget på byggepladsen ad gangen, og 120 i den travleste periode, inklusive underentreprenører," siger Brasas. "Det var intenst. Det største pres var deadline for fase 1 i slutningen af 2013 efter forsinkelser, som vi ikke var skyld i. Folk arbejdede i lange skift på 10 eller 12 timer, de arbejdede om lørdagen og indimellem også om søndagen."

Lejlighedsvise, uformelle arrangementer uden for byggepladsen hjalp med at holde moralen oppe. Izidorious var fx en af arrangørerne af den seneste tennisturnering for personalet. "Det har virkelig en afstressende effekt," bemærker han. "Under alle omstændigheder har vi opnået erfaring og tiltro til, at vi kan tackle andre store og komplicerede projekter."

Fakta

  • 132.000 kvadratmeter asfalteret areal, 5.400 kvadratmeter betonbelægning og 4.600 kvadratmeter betonblokke
  • Systemer til bortledning af vand, isolering af affaldsprodukter osv. med 13,7 kilometer rørledninger plus flere underjordiske tanke
  • 5 transformerstationer til at forsyne terminalen med elektricitet

Tekst: Bryan Bradley
Fotos: Evaldas Lasys

Izidorius Brasas

Direktør Algirdas Alūzas

Dette store og komplekse projekt gav medarbejderne et løft mht. erfaring og disciplin. Ledelsen lærte, hvordan man arbejder hurtigt, præcist og ansvarligt, mens unge medarbejdere blev dygtigere og fik mulighed for forfremmelse. Det sværeste var at færdiggøre opgaven til tiden på grund af dårligt vejr, nødvendige ændringer af ordrer på materialer og meget strenge tekniske krav. Hele vejen igennem var der sensitive beslutninger, der skulle træffes hurtigt.

Sjakbajs Mindaugas Čerba

"Jeg asfalterede og udlagde bundlag, håndterede næsten alle de store arbejdsopgaver, ofte sammen med tre sjak ad gangen. Det var en udfordring fra start til slut. Vi kunne ikke disponere over hele byggepladsen, da terminalen stadig var i funktion, men måtte arbejde forskellige steder på forskellige tidspunkter og lade tog og lastvogne passere. Noget nyt for os var behovet for cementbaserede bundlag for at sikre, at belægningen kunne modstå den enorme belastning fra kraner, læssemaskiner og containerstabler - der var en del, vi skulle lære, men vi klarede det, nok som de første i Litauen."

Projektingeniør Genovaitė Pilvelienė

Jeg har arbejdet på store projekter i andre firmaer og kan sige, at vi havde et fantastisk hold her. Folk gjorde et godt stykke arbejde og støttede op om hinanden. Når planerne blev ændret - hvilket skete ofte - var mit primære job at finde ud af, hvad der var behov for hvor, få accept fra kunden og sikre, at vi til enhver tid fik den bedst mulige pris for vores arbejde. Oveni vores eget arbejde styrede vi også underentreprenørerne og deres dokumentationsmateriale.

28-07-2015

14 personer synes godt om dette