Lejligheder ved en kanal

Den første fase af Lemminkäinens Tapiolaprojekt i St. Petersborgs historiske centrum står nu færdig. Den består af 339 lejligheder.

Det blev påbegyndt i 2013, og første fase stod færdig i slutningen af året 2014. Alle lejlighederne vil blive overdraget til køberne den 30. juni. Anden fase består af 418 lejligheder, der vil stå færdige i slutningen af 2015. Total set vil der blive bygget 757 luksuslejligheder ved Obvodnykanalen.

Tapiola er Lemminkäinens beboelsesudviklings- og bygningsprojekt. Vi er ansvarlige for opførelse og salg.

Afhængig af afdeling har Tapiola 9 til 14 etager. Det totale gulvareal er omkring 52.000 kvadratmeter. Hertil kommer omkring 4.000 kvadratmeter kontorer og forretninger i stueetagen, der sælges separat, og 360 pladser i p-kælder. Anden fase indeholder også daginstitution.

Udfordringer i byggeprocessen

Formand Andrey Morozov ser den to-etagers parkeringskælder som den mest udfordrende del af projektet. St Petersborg blev bygget i et sumpområde, der gør undergrunden til en udfordring.

Udgravningen blev foretaget i etaper på forskellige niveauer ved hjælp af spunspæle og spunsvægge. Spunspælene blev slået 12 meter ned. Spunsvæggene blev forstærket med tværgående dragere. Fundamenterne består af plader, støbt på stedet, der hviler på pæle.

I alt 33 kilometer forstærkede betonpæle er blevet rammet ned i undergrunden.

"Vi fandt mange typer gamle fundamenter og mursten fra det russiske zarrige, og en artillerigranat fra 2. Verdenskrig," fortæller Andrey.

Lokal arbejdskraft

Byggepladsen beskæftiger omkring 400 mennesker inklusive medarbejdere fra omkring 20 underleverandører. Ifølge byggepladsleder Evgeniy Sernov, er der en høj grad af arbejdssikkerhed på byggepladsen, selvom der fra tid til anden er emner der skal diskuteres, specielt med nye underleverandører, der endnu ikke er bekendt med firmaets regler.

Lemminkäinen kræver høj kvalitet af deres leverandører. Tapiola beskæftiger også finske leverandører. F.eks. er finske firmaer ansvarlige for leverancen af vinduer samt pudsningen og malingen af de udvendige vægge. Vægelementerne kommer fra St. Petersborg afdelingen af det finske firma Betset, der, ifølge Morozov, er en kendt og fleksibel partner.

Tapoila blev tegnet af T-arkitekter i St. Petersborg, mens Sormanen & Timonen Oy i Finland var ansvarlige for det konstruktionsmæssige ingeniørarbejde. Det russiske ZAO VISKO var ansvarlig for konstruktionen af el-arbejdet.

Stram tidsplan

Ifølge Evgeniy ændrer byggemetoderne sig i Rusland. De gamle byggeregulativer, SniP normerne, anvendes stadig, men lettere konstruktioner tillades, hvilket reducerer omkostningerne. F.eks. blev der anvendt hule plader i mellemdækket i parkeringskælderen.

Evgeniy er tilfreds med kvaliteten, men planen er meget stram.

"I den første fase gav ornamenterne på facaden ud mod kanalen udfordringer, da facaden efterligner gammel arkitektur i St. Petersborg. Den anden fase vil ligeledes skride hurtigt frem," fortæller Evgeniy.

Fakta

  • Den sumpede undergrund i St. Petersborg gjorde funderingsarbejdet mere besværligt.
  • I alt 33 kilometer forstærkede betonpæle blev rammet ned i undergrunden.
  • Byggepladsen beskæftiger omkring 400 mennesker.
  • Alvorlige ulykker er blevet undgået.
  • Dog skal sikkerhedsspørgsmål fra tid til anden diskuteres, specielt med nye underleverandører, der endnu ikke kender firmaets regler. Det drejer sig mest om at bære sikkerhedshjelm og sikkerhedsnet, rygning og oprydning på byggepladsen.
  • Lejlighederne, der blev færdige i første fase, overdrages den 30. juni. Anden fase vil stå færdig i slutningen af 2015.

Tekst af Santeri Pakkanen
Billeder af Sergei Grachev

Produktionsingeniør Alexandr Dobrolyubov, Lemminkäinen

Jeg kom til Lemminkäinen for to år siden, og har tidligere arbejdet for firmaet med udvikling af Pulkovo Lufthavn. Forskellen i organisationen, kvalitet og sikkerheden under arbejdet er stor. Forskellen i medarbejdernes indstilling er ligeledes stor. Folk hjælper hinanden, ledere og medarbejdere samarbejder uden problemer. Alle kender deres plads og arbejder mod et fælles mål.

Støber og tagdækker Viktor Smirnov, Lemminkäinen

Monteringen af ornamenterne på façaden mod kanalen er en udfordring, da vi ikke tidligere har udført noget lignende. Finske firmaer er troværdige. Jeg har arbejdet i byggefaget længe, så jeg ved, hvad jeg taler om. Jeg har arbejdet sammen med finner siden 1994, og jeg blev ansat hos Lemminkäinen samtidig med Juha Vättö for få år siden. Vi stoler på ham. 

Projektchef Dmitri Adykanov, ZAO VISKO

Mange ting ved Tapiola er anderledes fra andre udviklingsprojekter i Rusland. F.eks. ligger ledninger og kabler i etageadskillelserne. Ventilation og kloakrør er bygget ind i paneler. Der er kun anvendt moderne udstyr og materialer. Lejlighederne har energibesparende løsninger, så som når man forlader lejligheden kan der skrues ned for varmen med et tryk på en knap. Vi har samarbejdet med Lemminkäinen i flere år. Det er et stabilt firma.

19-03-2015

19 personer synes godt om dette