Rantaväylä-tunnelen

Dette megaprojekt skaber plads til et nyt kvarter i Tampere, Finland. Et kæmpestort projekt, som blev påbegyndt i oktober 2013, flytter en del af Rantaväylävejen ned i en tunnel. I tillæg til tunnelen anlægger vi to niveauopdelte tilkørselsveje i området.

Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2017. Den samlede pris for hele kontrakten er omtrent EUR 180.3 million. Byen Tampere bygger et nyt kvarter i det område, som frigøres når trafikken ledes ned i tunnelen.

Samarbejde i et konsortium

Rantaväylä-tunnelkonsortiet består af byen Tampere, det finske vejdirektorat, Lemminkäinen og ingeniørfirmaet Saanio & Riekkola Oy og A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Konsortiet er baseret på en delt organisation, fortsat tæt samarbejde mellem alle de involverede parter, og en samstemmende aftale om emner så som den samlede pris, placering af risici og arbejdsmetoder.

Det er i korsortiets medlemmers interesse at bygge hurtigt og løse alle problemer så smertefrit som muligt gennem samarbejde, hvilket har den fordel at projektet kan afleveres under den budgetterede pris med besparelser for kunderne og serviceleverandørerne til følge.

Arbejdet går godt når formålet er det samme

En tilfreds mand. Det er en meget rammende beskrivelse af Esko Mulari (på billedet), projektleder for konsortiet. Han er leder af Rantaväylä-tunnelkonsortiet. Arbejdet på Finlands længste vejtunnel (2,3 km) skrider planmæssigt frem. Esko mener at det i høj grad skyldes konsortiummodellen. Når både kunde og leverandør sidder med ved bordet, løses problemer nemt og hurtigt.

Byrådet i Tampere vedtog at bygge tunnelen efter en langtrukken debat. Resultatet af udbudsrunden var at Lemminkäinen blev valgt som hovedentreprenør for projektet.

Prisen havde kun betydning for 25 procent af tilbudsprocessen. Resten af beslutningerne blev taget på baggrund af blandt andet den tilbudsgivende organisations effektivitet og troværdighed.

"Miljøet var også en vigtig faktor, da denne byggeplads ligger midt i byen. Søen Näsijärvi ligger tæt ved, og vi skal også arbejde tæt på grundvandet."

Projektet, der efter finsk skala er enormt, har stor effekt på infrastrukturen i Tampere. For eksempel er omkostningerne til flytning af gas, el, telekommunikation, vand og fjernvarme en bekostelig affære. Konsortiumkontrakten har vist sig at være en absolut fordel i løsningen af infrastrukturpuslespillet.

Fakta

  • Antallet af arbejdere vil toppe i 2015 med omkring 400.
  • Vores projekt skaber total set ca. 1.000 mandeår.
  • Antallet af ulykker på Rantaväylä-projektet var uacceptabelt højt i de første stadier.
  • Ingen af ulykkerne var alvorlige, og i de værste tilfælde resulterede de i nogle få sygedage.
  • Ikke desto mindre reagerede vi ved at udføre flere øvelser relateret til etapernes udførelsesplan, organiserede sikkerhedskampagner og møder, og ansatte en faglig sikkerhedskoordinator.

Tekst og billede: Juho Paavola

Merja Tyynismaa A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Jeg er ansvarlig for kommunikation og miljømæssig rådgivning i alliancen. Det betyder at jeg er dybt involveret i projektets interne kommunikation og kommunikationen med borgerne i området og medierne. Det der gør det til en speciel byggeplads er placeringen midt i et tæt bebygget område og et travlt netværk af veje og gader. Mens mange mennesker i Tampere er for tunnelen, er der også mange der er imod den. Det betyder at kommunikationen med lokale indbyggere og formidlingen af præcis information er vigtig. Det er vigtigt for os at tage deres bekymringer alvorligt og altid at gøre vores bedste.

Mauri Mäkiaho Det finske vejdirektorat

Det er første gang jeg medvirker i et konsortium. Jeg synes det er et fremragende tiltag. Problemstillinger løses i forening, og det er aldrig op til enkeltpersoner at løse problemer. Jeg har deltaget i byggeriet af mange veje og andre byggeprojekter, men det her er unikt. Vejbygningsprojekter kan ofte tage årtier, men til trods for omfanget og de specielle betingelser for dette projekt, vil det stå færdigt allerede i 2017. Da jeg har taget del i dette projekt siden planlægningsstadiet, ser jeg virkelig frem til at se at det står færdigt. Jeg kan ikke vente.

Harri Vehola Lemminkäinen

Som projektleder for dette område, er jeg ansvarlig for hele konstruktionen af tunnelen. Jeg er indkøber, finder underleverandører, sørger for instruktion til konsulenter og udarbejder planer. Vi arbejder tæt på klipperne og under bygninger, så vi er hele tiden nødt til at tage hensyn til miljøet”. I stedet for at begynde at bygge tunnelen fra begge ender, bygger vi en adgangstunnel midt på byggepladsen og bruger den eksisterende adgangstunnel til Näsinkallio idrætsanlæg. Ved at starte fra midten udgraver vi to vejtunneler mod øst og to vejtunneler mod vest.

10-03-2015

11 personer synes godt om dette