Underjordisk parkeringsanlæg i Rotermann-kvarteret

Der skal altid udvises særlig omhu, når der skal bygges under en bygning af kulturhistorisk værdi, men det kræver helt særlige kompetencer og planlægning, når jordbunden er af ringe kvalitet, og den historiske bygning ovenover er skrøbelig.

Det var lige netop det, vore ingeniører stod over for, da de skulle bygge et 2-etagers underjordisk parkeringsanlæg i Rotermann-kvarteret. Et tidligere industriområde midt i Estlands hovedstad Tallinn, der er genopstået som et moderne indkøbs-, underholdnings-, forretnings- og boligområde.

Området omfatter en række fredede industribygninger fra sidst i 1800-tallet og først i 1900-tallet, der tidligere var en del af byens meget aktive fabriksvirksomhed Rotermann. De røde murstensbygninger er ikke blot gået hen og er blevet en turistmagnet, de er også et levende udtryk for Estlands genoplivning efter sovjettiden.

Alt andet end ligetil

Der var derfor ikke plads til fejl, da et parkeringsanlæg skulle tilføjes som en del af projektet, der omfattede tre nye butikker, kontorfaciliteter og lejligheder, der skulle bygges lige over anlægget - det ene endda inden for den fredede bygnings gamle facade.

Opgaven var alt andet end ligetil, forklarede Veikko Vapper, Foundation Engineering Unit Manager for de baltiske lande. "Den helt store udfordring ligger i, at det er gammel havbund med bløde jordlag uden synderlig styrke", fortalte han.

Dertil kom desuden, at grundvandsniveauet var usædvanligt højt, idet området ligger ca. 500 m fra Tallinn-bugten. "Grundvandstanden er ca. 1,5-2 m fra jordoverfladen, og vi var derfor nødt til at minimere vandindtrængningen for at hindre sætninger omkring bygningerne og de underjordiske net," bemærkede han.

Tryk og vibrationer

Eftersom parkeringsanlæggets nederste gulv er næsten 7 m under grundsvandsniveauet, var det nødvendigt at klare et helt enormt tryk. Vores team løste delvist problemet ved at gøre spunsjernen rundt om udgravningen til en permanent del af konstruktionen - første gang den løsning blev brugt ved underjordiske parkeringsanlæg i Estland. Pumper og dræn spillede også en rolle.

Veikkos team var også nødt til at grave omhyggelig ud rundt om fundamentet af de originale murstensmure og derefter understøtte dem med minispunspæle, før de kunne fortsætte nedad.

Det var afgørende at minimere vibrationerne så meget som muligt, så jorden ikke blev forskubbet, og bygninger ovenover og i nærheden ikke led skade. Mandskabet brugte et særligt lavtvibrerende tryksystem til montering af spunsjernene og placerede en række sensorer på kontorer og andre konstruktioner i nærheden for at kunne måle vibrationerne på kritiske tidspunkter.

Indlysende problem

En 53 m høj murstensskorsten direkte oven på det, der skulle blive parkeringsområdet, var en af de ting, der bekymrede teamet mest.

"Vi var meget opmærksomme på den, da den vejer ca. 2.000 ton og allerede havde en 45 cm hældning øverst oppe."

Der blev brugt en kombination af bærende plader, der dannede en væg til at kunne holde konstruktionen oppe, og trækkabler (kraftige stålstænger, der blev boret igennem det gamle skorstensfundament i et vandret gittermønster) til at klare belastningen og stabilisere skorstenen.

Det gav erfaring

Tingene gik ikke altid som planlagt på byggepladsen, og på et tidspunkt var teamet nødt til at reagere meget hurtigt for at tage hånd om forskydninger, der var ved at true nabobygningerne.

"Det var en kamp imod uret, da forskydningerne var fremadskridende", fortalte Veikko. Ingeniørerne fandt hurtigt frem til en løsning på, hvordan man kunne forankre og støtte de understøttende vægge ud over de løsninger, der var beskrevet i den oprindelige projektplan, og havde situationen under kontrol.

"Håndtering af de konkrete udfordringer, som projektet bød på," forklarede Veikko, "har været et værdifuldt bidrag til gruppens erfaringer og ekspertise med at arbejde med meget dårlige jordforhold og har således givet fundamentsprojekteringsafdelingen værdifuld viden, den kan bruge til andre krævende projekter, den måtte stå overfor i fremtiden."

For Rotermann-kvarteret er resultatet en garanti for bedre offentlig adgang til det populære område, og det har været med til at fastholde kvarterets enestående karakter.

Fakta

  • Lemminkäinen-teamet består af medarbejdere fra Estland, Letland og Finland
  • Kunde: Datterselskab af U.S. Real Estate, udvikler af Rotermann-kvarteret
  • Areal for etage -1: ca. 4.200 m2
  • Areal for etage -2: ca. 4.000 m2
  • Projektets startdato: Juni 2014
  • Projektets slutdato: Januar 2016

Tekst: Steve Roman
Billeder: Sergei Zjuganov

Ivan Roos, pladstilsyn

Det har været det største projekt, jeg personligt har været involveret i indtil nu og det mest komplicerede. Vi har stået over for en lang række uventede spørgsmål - især fordi de gamle bygninger ligger så tæt på udgravningen. Der har været vanskelige tidspunkter, hvor tingene ikke gik helt som planlagt, men pladsteamet holdt hurtige byggemøder og fandt på løsninger. Nu er det et overstået kapitel, og jeg har det godt, fordi det er lykkedes os at afslutte hoveddelen af vores opgave. Jeg føler virkelig, at projektet har givet mig et stort fagligt udbytte.

Martin Vaga, projektleder

Jeg er ansvarlig for den geotekniske del af projektet. Projektet er interessant for mig, fordi det omfatter så mange forskellige konstruktionsmæssige aspekter: arbejde med jernspunser, jordankre, sekant spunsvægge, dybe udgravninger, understøtning, betonarbejde - vi har det hele samlet her. Det var noget af en kraftanstrengelse, vi arbejdede døgnet rundt og tog også weekenderne i brug. Der har været både gode og dårlige dage, men teamet har samarbejdet godt i en god atmosfære. Jeg er glad for, at vi er kommet så langt.

Timo Tsefels, projektleder

Projektet har fyldt meget for os. Byggepladsen er meget vanskelig at arbejde med - ikke bare fra et geoteknisk synspunkt. En lang række forskellige håndværkere har været nødt til at arbejde inden for et område, der har været omgivet af kørende og gående trafik. Det har været en utroligt krævende opgave at sikre, at der var plads til alle disse medarbejdere, materialer og udstyr på et så begrænset område. Desuden har vi haft en meget stram tidsplan. Den gode nyhed er, at vi nu har bygget næsten helt op til terræn. Der mangler bare lige et par måneder mere, så er vi færdige med konstruktionen. Det er en god fornemmelse.

15-12-2015

14 personer synes godt om dette