Vi går i dybden i Tallinn

Sidste år opdagede vandværket, Tallinna Vesi, at en del af overfladejorden nær en populær strand i Tallinn var ved at synke. Da stedet blev lokaliseret til at være oven over Tihases vigtigste tunnelsamling, blev der straks taget handling. Efter en grundig undersøgelse henvendte de sig til os.

Tunnelsamlingen i Tihase er en vigtig spildevandspassage, som transporterer spildevand og regnvand fra 2 store boligområder til behandlingsanlægget Paljassaare. Det område, tunnellen dækker, repræsenterer 75.000 til 90.000 mennesker eller ca. 1/5 af befolkningen i den estiske hovedstad.

Det var tydeligt, at en del af en betontunnel var ved at gå i stykker og derved trak den omkringliggende jord med sig. Tunnelsamlingen er relativ ny – bygget i slutningen af 80'erne med en planlagt levetid på mere end 100 år.

Nødvendigt med stor ekspertise

Grunden til tunnellens dårlige tilstand er stadig uklar, men det var klart, at det ville være nødvendigt at få løst problemet hurtigt for at undgå yderligere jorderosion.

"Da tunnellen ligger så dybt under jorden, var det ikke muligt at få detaljeret information om den kritiske situation. Da vi i midlertid vidste, hvor nedsynkningen skete, vidste vi omtrent, hvor mange meter af tunnellen der skulle erstattes", siger Tallinna Vesis direktør, Aleksandr Timofejev.

Men det ville ikke blive nemt. "Arbejdet er kompliceret, fordi tunnellen ligger dybt og er i drift. Vi kan ikke omdirigere vandet fuldt ud til andre tunneller. Vi skal også være opmærksomme på den komplicerede geologiske situation i dette område", siger Timofejev.

Han forklarer, at Tallinna Vesi fra begyndelsen havde anvendt ingeniørmæssig og teknisk støtte fra Tallinn University of Technology samt fra selskabets største aktionær, United Utilities, da de har stor erfaring og know-how med at håndtere sådanne problemer.

Timofejev siger: "Vi havde brug for et selskab med megen erfaring inden for fundering, især med at arbejde under grundvandsstand, for at kunne udføre byggearbejdet. Dette er hovedårsagen til, at Lemminkäinen skilte sig ud."

Seriøs handling under jorden

"Vi er i gang med en fuldstændig renovering af denne skakt", siger Lemminkäinens projektleder Olli Ormio, idet han peger på den dybe revne. Det omkringliggende område bliver afstivet med rækker af spuns, der bliver kørt på jorden på begge sider, før det gamle rør kan blive gravet op og erstattet. Der vil så blive opstillet et betonelement på bunden af spunspælene under røret ved hjælp af jet grouting – en teknik, der omfatter boring og indsprøjtning af cement under jorden.

"Den største udfordring er at få udgravningen vandtæt. Jorden består udelukkende af sand og slam. Jorden kan ikke bære noget som helst, når den bliver våd. Og udgravningen er noget under grundvandsstanden", siger han.

En af de tekniske udfordringer er at installere de skrå jet grouting-søjler på siden af spunspælen. Hældningsvinklen skal være meget nøjagtig, ellers vil pladen ikke forme sig korrekt.

"Det er ret vanskeligt", siger Olli. Alt dette sker 17 meter under jorden, dybere end hvor vi udgraver, så vi kan faktisk ikke se om det lykkes. Det ved vi kun, hvis vi kan se, at pladen/elementet ikke er komplet, og så vil vi have massive problemer med jord og vand, der kommer ind i udgravningen nedefra.

Videndeling mellem kolleger

Projektet, som påbegyndtes i maj, har en stram tidsplan. Arbejdet foregår 12 timer om dagen, syv dage om ugen. For at holde tempoet og have alle skift dækket er 3 Lemminkäinen teams involveret – et finsk, et estisk og et lettisk. En fordel ved dette internationale set-up er, at det giver nogle uddannelsesmuligheder.

"Vores mål er at holde maskinerne kørende så længe som muligt og at lære vores estiske og lettiske medarbejdere om jet grouting. Vi plejede at bruge et team fra Finland til dette job. Ideen er at lære de lokale arbejdere og værkførere metoden", siger Olli.

Hvis alt går efter planen, vil tunnelsamlingen i Tihase være tilbage i brug i slutningen af 2015, og jorden omkring dette populære badested vil igen være stabil.

Fakta:

  • Bygherre: AS Tallinna Vesi
  • Tunneldybde: 10 meter
  • Primær konstruktionsmetode: installation af spunspæle, jet grouting
  • Dato for projektstart: Maj 2015
  • Færdiggørelsesdato: Slutningen af 2015

Tekst: Steve Roman
Fotos: Sergei Zjuganov

 

Olli Ormio

Vahur Sepp, boreoperatørassistant, Lemminkäinen Eesti

"Mit job er at gøre alt hvad der kræves med hensyn til bor – udvide dem, rense dem; alle disse småting. Jeg kan rigtig godt lide at være her. Atmosfæren er super, og vi har et rigtig godt team. Folk er venlige, og alle kommer godt ud af det med hinanden. Vi er det eneste selskab i Estland, som laver denne slags arbejde, så der opstår altid nye udfordringer – du får lov til at tænke selv og gøre flere ting. Det er ret cool."

Simo Majanen, pumpeoperatør, Lemminkäinen Finland

"Dette er første gang, jeg arbejder med estiske og lettiske teams. Der er faktisk ingen forskel. Selvfølgelig er der nogle sprogproblemer, men dem klarer vi. I et krævende projekt er der dage, hvor vi støder på flere problemer end ellers. Når der ikke er nogen problemer, og solen skinner, er det et rigtig godt job. Det er altid dejligt at være nær stranden. Nogle gange går jeg en tur."

Rinalds Bumanis, pladsingeniør, Lemminkäinen Latvija

"Jeg har det rigtig godt med dette projekt – det giver god erfaring. Det er også et internationalt projekt. Jet grouting-processen udføres af en fra det finske team. Vi lærer noget nyt, fordi vi ikke tidligere har udført den slags arbejde i Letland. Finnerne lærer, hvordan vi laver spuns. Det vigtigste er, at vi arbejder som et team, og alle ved, hvad de andre laver. Det er overordnet et interessant projekt, der involverer store risici, men hvert trin er veltilrettelagt, således at risici minimeres, og jobbet udføres korrekt."

03-11-2015

7 personer synes godt om dette