Alt det vi gør, er af værdi for vores interessenter

Lemminkäinen bygger huse til privat brug, erhvervsejendomme, veje og forskellige former for infrastruktur over og under jorden. Til det skal der bruges arbejdskraft, råmaterialer, energi og vand.

Med vores aktiviteter skaber vi øget værdi for vores kunder og medarbejdere. Værdiskabelse anses ofte for at være et led i en økonomisk kæde, men det omfatter meget mere. "Vores aktiviteter skaber værdi for hele samfundet. For at opnå maksimal værdi skal aktiviteterne være omkostningseffektive. Det er mindst lige så vigtigt, at vi minimerer den negative indvirkning, som vores aktiviteter kan have", siger Robert "Robi" Blumberg , Executive Vice President, Paving. Minimering af den negative...

06-06-2017

Helikopterperspektiv

Ved at arbejde ud fra Lean Six Sigma har vi opnået markante besparelser på belægningen til den vestlige omfartsmotorvej i Skt. Petersborg.

Læs mere

Åben og hurtig kommunikation på byggepladsen

Hvor vigtig kommunikation er i et anlægsprojekt, blev tydeliggjort i Rantaväylä-tunnelprojektet i Tampere, Finland. Den længste vejtunnel i Finland blev anlagt af et konsortium midt i byen Tampere, hvor vi var hovedentreprenør.

Læs mere

Knusende effektiv drift

Når det drejer sig om behandling af stenmaterialer, er flere forskellige metoder blevet finpudset gennem årene. Der er dog fortsat af og til basis for nytænkning.

Læs mere

Bygget af os

Vi bygger lejligheder i flere forskellige bymæssige vækstcentre i Finland. Tilsynsførende Tuija Ingberg og projektingeniør Emmi Ollikainen føler ikke, at deres arbejde er noget særligt, men det er vigtigt.

Læs mere

Det er rart at gå i en træskole

I Pudasjärvi i Nordfinland har vi opført en hel skole af træ. Skolen, der åbnede i august, har fået stor ros af både elever og lærere.

Læs mere

God, bedre – asfaltproduktion

Selv gode procedurer tager ikke skade af forbedringer. Vi har implementeret adskillige mindre ændringer i asfaltproduktionen i Letland, og de har givet betydelige besparelser.

Læs mere

Lev og lær

I dette afsnit ser vi nærmere på og drøfter alle ulykker og nærved hændelser, der er opstået på vores byggepladser. Lemminkäinens medarbejdere fortæller om episoder, vi alle sammen kan lære noget af.

Læs mere

Ny driftsmodel inden for belægning – nyheder fra felten

Vi omorganiserede forretningsmodellen for vores finske asfaltafdeling primo 2016. Omlægningen skal klarlægge arbejdsfordelingen og forbedre projektledelse og kundeservice. De praktiske erfaringer har været positive.

Læs mere