Åben og hurtig kommunikation på byggepladsen

Hvor vigtig kommunikation er i et anlægsprojekt, blev tydeliggjort i Rantaväylä-tunnelprojektet i Tampere, Finland. Den længste vejtunnel i Finland blev anlagt af et konsortium midt i byen Tampere, hvor vi var hovedentreprenør.

Vi mødtes med dem, vi skulle interviewe, ved konsortiets kontor for Rantaväylä-tunnelprojektet i Tampere, Finland, i en tidligere industribygning med god plads. Herfra blev kommunikationsopgaverne fordelt alt efter, hvem der ville være bedst egnet til at tage sig af dem. Ud over Lemminkäinen omfattede konsortiet selve byen Tampere, det finske transportagentur og to ingeniørfirmaer. "Vi havde hele tiden adgang til alle informationer på vores fælles kontor. Hvis der var noget, man ikke vidste,...

11-04-2017

Knusende effektiv drift

Når det drejer sig om behandling af stenmaterialer, er flere forskellige metoder blevet finpudset gennem årene. Der er dog fortsat af og til basis for nytænkning.

Læs mere

Bygget af os

Vi bygger lejligheder i flere forskellige bymæssige vækstcentre i Finland. Tilsynsførende Tuija Ingberg og projektingeniør Emmi Ollikainen føler ikke, at deres arbejde er noget særligt, men det er vigtigt.

Læs mere

Det er rart at gå i en træskole

I Pudasjärvi i Nordfinland har vi opført en hel skole af træ. Skolen, der åbnede i august, har fået stor ros af både elever og lærere.

Læs mere

God, bedre – asfaltproduktion

Selv gode procedurer tager ikke skade af forbedringer. Vi har implementeret adskillige mindre ændringer i asfaltproduktionen i Letland, og de har givet betydelige besparelser.

Læs mere

Lev og lær

I dette afsnit ser vi nærmere på og drøfter alle ulykker og nærved hændelser, der er opstået på vores byggepladser. Lemminkäinens medarbejdere fortæller om episoder, vi alle sammen kan lære noget af.

Læs mere

Ny driftsmodel inden for belægning – nyheder fra felten

Vi omorganiserede forretningsmodellen for vores finske asfaltafdeling primo 2016. Omlægningen skal klarlægge arbejdsfordelingen og forbedre projektledelse og kundeservice. De praktiske erfaringer har været positive.

Læs mere

Informationsmodeller er fremtiden

Bygningsmodellering går ud på at udarbejde en 3D-model af en bygning og alle dens komponenter. Der udvikles værktøjer til sikring af, at modellen kan bruges i hele bygningens livscyklus.

Læs mere

Ikke bare tomme ord

Via samtaler om mål og udvikling får medarbejderne viden om, hvad der forventes af dem. De har også mulighed for at give feedback og fremlægge udviklingsidéer til deres leder.

Læs mere