God, bedre – asfaltproduktion

Selv gode procedurer tager ikke skade af forbedringer. Vi har implementeret adskillige mindre ændringer i asfaltproduktionen i Letland, og de har givet betydelige besparelser.

Kurserne i Lean Six Sigma (LSS) blev gennemført i Letland primo 2016. Projektet fokuserede på tre udviklingsmål: at reducere omkostningerne i asfaltproduktionen og brændselsomkostningerne samt at hæve effektiviteten inden for udlægning. "Vores asfaltproduktion var allerede konkurrencedygtig, når man ser på omkostningerne. Men vi valgte, at det ikke var nok. Vores mål i forbindelse med LSS-projektet var at forbedre konkurrenceevnen endnu mere," fortæller Asphalt Plant Manager Aivis Putniņš . V...

06-12-2016

Lev og lær

I dette afsnit ser vi nærmere på og drøfter alle ulykker og nærved hændelser, der er opstået på vores byggepladser. Lemminkäinens medarbejdere fortæller om episoder, vi alle sammen kan lære noget af.

Læs mere

Ny driftsmodel inden for belægning – nyheder fra felten

Vi omorganiserede forretningsmodellen for vores finske asfaltafdeling primo 2016. Omlægningen skal klarlægge arbejdsfordelingen og forbedre projektledelse og kundeservice. De praktiske erfaringer har været positive.

Læs mere

Informationsmodeller er fremtiden

Bygningsmodellering går ud på at udarbejde en 3D-model af en bygning og alle dens komponenter. Der udvikles værktøjer til sikring af, at modellen kan bruges i hele bygningens livscyklus.

Læs mere

Ikke bare tomme ord

Via samtaler om mål og udvikling får medarbejderne viden om, hvad der forventes af dem. De har også mulighed for at give feedback og fremlægge udviklingsidéer til deres leder.

Læs mere

Arbejde frem mod mål

Vi er i gang med at indføre en ny tilgang til implementering af strategien. Vi satte en ny kurs på de workshops, der er blev gennemført i foråret.

Læs mere

Sikkerhed begynder med mig

Når man er opmærksom på detaljerne, bliver det en sikker dag på arbejdet. Der er altid tid til at tage personlige værnemidler på, også på korrekt vis. Tag også hånd om dine kollegaer. Spørg, hvis der er noget, du ikke er sikker på.

Læs mere

Et nyt hjem: fra byggetomt til boligblok

Det gamle posthus er væk, og byggeriet af Posteljooni-blokken er i gang i Helsinkis Käpylä-distrikt. Vi har behov for al vores ekspertise til arbejdet på byggepladsen. Gennem vores WebHome-onlineservice deltager hele forsyningskæden i arbejdet.

Læs mere

Fuld kraft frem!

Asfaltsegmentet har høje, men dog realistiske, forventninger til den nye strategi.

Læs mere