Informationsmodeller er fremtiden

Bygningsmodellering går ud på at udarbejde en 3D-model af en bygning og alle dens komponenter. Der udvikles værktøjer til sikring af, at modellen kan bruges i hele bygningens livscyklus.

Vi bruger i stigende grad informationsmodeller som et værktøj i vores byggeprojekter. "Informationsmodeller er en del af informationsstyringen. Den største fordel ved modellering er, at det er lettere at forstå visuel information i 3D. Kombinationsmodeller kan bruges af alle involverede parter," siger Kyösti Ratia , Vice President, Infra Projects. Det er til gavn for kunden, idet denne kan se hele designet eller dele af det. Desuden er modellen illustrativ, hvilket gør det nemmere at tale om...

13-09-2016

Ikke bare tomme ord

Via samtaler om mål og udvikling får medarbejderne viden om, hvad der forventes af dem. De har også mulighed for at give feedback og fremlægge udviklingsidéer til deres leder.

Læs mere

Arbejde frem mod mål

Vi er i gang med at indføre en ny tilgang til implementering af strategien. Vi satte en ny kurs på de workshops, der er blev gennemført i foråret.

Læs mere

Sikkerhed begynder med mig

Når man er opmærksom på detaljerne, bliver det en sikker dag på arbejdet. Der er altid tid til at tage personlige værnemidler på, også på korrekt vis. Tag også hånd om dine kollegaer. Spørg, hvis der er noget, du ikke er sikker på.

Læs mere

Et nyt hjem: fra byggetomt til boligblok

Det gamle posthus er væk, og byggeriet af Posteljooni-blokken er i gang i Helsinkis Käpylä-distrikt. Vi har behov for al vores ekspertise til arbejdet på byggepladsen. Gennem vores WebHome-onlineservice deltager hele forsyningskæden i arbejdet.

Læs mere

Fuld kraft frem!

Asfaltsegmentet har høje, men dog realistiske, forventninger til den nye strategi.

Læs mere

God forretningsskik

Lemminkäinens adfærdskodeks er de etiske retningslinjer for alle vores aktiviteter. Vores compliance-politik præciserer, hvad vores adfærdskodeks betyder i vores daglige arbejde.

Læs mere

Giv din motor en pause!

Sund fornuft rækker langt, når det gælder om at reducere unødvendig brug af maskiner. Stop tomgangskørsel - det påvirker økonomien og miljøet.

Læs mere

Sikkerhedsforhold

Asfaltsæsonen starter snart. Husk i god tid at sikre, at dine værnemidler er klar til den travle sæson.

Læs mere