Ansvarlighed påvirker bundlinien

Som et stort entreprenørfirma har vi anseelig indflydelse på samfundet. Vores fælles mål er at udvikle vores drift på økonomisk og ansvarlig vis på langt sigt.

Ansvarlig forretningsdrift er ikke kun et krav i forhold til internationale love og regler, men også et krav, der i stigende grad stilles af vores kunder, finansielle samarbejdspartnere og andre interessenter. Ansvarlighed er en konkurrencefordel for os.

Bæredygtig udvikling og god selskabsledelse defineres typisk ved hjælp af tre dimensioner: økonomisk, socialt og miljømæssigt ansvar. Ved at drive vores virksomhed mere økonomisk kan vi reducere vores omkostninger og samtidig vores kunders omkostninger. Nøglefaktorerne i forbindelse med miljømæssig ansvarlighed indebærer en forbedring af vores energiforbrug og mere effektiv genbrug af materialer. Udover de miljømæssige fordele sparer vi også omkostninger ved at forbedre os på disse områder og vi kan tilbyde mere økologiske løsninger til vores kunder.

"Overholdelse af love, regler og fælles regler skal vi naturligvis prioritere højt. Det miljø vi opererer i ændrer sig, og vi ønsker at gå foran som en mønstervirksomhed, ikke kun for at bevare forudsætningerne for at videreføre vores drift, men også for at fremme rentable forretninger," udtaler Robert Blumberg, Executive Vice President, Paving.

Vi skal definere mest relevante mål

Robert Blumberg er også ejer af et projekt, som blev lanceret i april, som skal definere de bæredygtige mål, der er mest relevante for vores drift, og som har størst indvirkning på vores resultat. Målene for forretningssegmenterne er udledt fra gruppemålene, som en del af vores årlige planlægning. Dette sikrer, at den indsats afspejles i vores resultat.

Processen med definering af målene begynder med workshops, som involverer deltagere fra alle forretningselementer og lande, hvor vi arbejder. Udover at definere målene skal projektet også nå frem til en driftsmodel for bæredygtig udvikling med fastlæggelse af roller og ansvar samt opfølgning, rapporteringsmetoder og tilknyttede indikatorer.

Vil vi have de bedste projekter og de bedste medarbejdere?

"Vores arbejdsmetoder påvirker vores kunders opfattelse af os, og hvor attraktive vi er overfor mulige medarbejdere. Vil vi have de bedste projekter og de bedste medarbejdere?", spørger Robi.

Et godt eksempel på kontinuerlig og åben dialog er samarbejdskontrakten for Rantaväylä-tunnellen i Tampere, et projekt, der lægger særlig vægt på gennemskuelig og rettidig samarbejde mellem interessenterne og kunden, såvel som byens borgere og andre parter, som er påvirket af projektet.

Vi skal nok give flere oplysninger om projektets udvikling i løbet af sommeren via Lemmy. Yderligere oplysninger om projektet kan fås hos projektleder Nina Karhula.

 

 

15-05-2015

10 personer synes godt om dette