At tage raske hjem

“Alle skal kunne tage raske hjem fra arbejde hver dag og til sidst gå på pension med et godt helbred,” siger Kati Kaskiala, direktør, HSQE.

Den finske byggeindustri har sat et fælles mål: Nul ulykker i 2020. Som en international virksomhed ønsker vi at nå dette mål i alle de lande, vi opererer i.
"For at nå målet med nul ulykker kræves der handling fra alle hos Lemminkäinen," siger Kati Kaskiala.

Alle kan bidrage ved at være omhyggelige i deres arbejde, holde øjnene åbne og gribe ind, når de opdager eventuelle problemer. "Det er sådan, ulykker kan forhindres. Potentielle risici skal foregribes. Det er ikke nok bare at kigge i bakspejlet."

Vores ulykkesfrekvens er faldet væsentligt inden for de sidste ti år. I februar kunne vi med stolthed registrere nul ulykker i alle de lande, vi opererer i.

Sikkerhed er vores førsteprioritet. Selvom lovgivningen varierer fra land til land, er grundlaget det samme overalt. "Når vi identificerer best practices, indfører vi dem i alle de lande, vi opererer i," tilføjer Kati. For eksempel har vi fælles retningslinjer for personlige værnemidler, som gælder i alle lande. Retningslinjerne kan fås hos de sikkerhedsansvarlige eller ses på plakater om arbejdssikkerhed (se foto).

Vi holder nøje øje med ulykker

Vi har overvåget ulykkesfrekvensen blandt vores egne medarbejdere i lang tid. I 2014 begyndte vi også systematisk at overvåge ulykkesfrekvensen hos vores underentreprenører.

Ulykkesfrekvens er et størrelsesforhold, som viser hvor mange ulykker, der medførte sygefravær, der fandt sted pr. én million arbejdstimer. Sidste år var vores ulykkesfrekvens 6,9, hvilket er et godt resultat for en stor byggevirksomhed.

"I branchen deles information om god sikkerhedspraksis blandt konkurrenter. Hvis en virksomhed har en alvorlig ulykke eller dødsulykke på en byggeplads, vil den opfordre sine naboer til at udføre inspektioner i den forbindelse," forklarer Kati.

"Det er vigtigt, at årsagerne til ulykkerne undersøges grundigt og rapporteres for at undgå gentagelser," siger Kati.

Sikkerhed og produktivitet går hånd i hånd

En sikker byggeplads er ren, og alt befinder sig på den rette plads. "Når der er orden på byggepladsen, undgår vi ikke kun ulykker, fordi folk falder over ting, men det gør også, at værktøj er let at finde. På den måde kan der fokuseres på selve arbejdet," tilføjer Kaskiala.

En ulykke er ofte et tegn på, at der er noget galt, eller at der er problemer med processer. Når årsagen til problemet fjernes, bliver det samtidig ofte lettere at udføre arbejdsopgaven.

Byggepladser er kendetegnet ved, at forholdene hele tiden ændrer sig. "Ud over generel introduktionstræning afholdes der ugentlige møder på vores byggeplader for at afklare aktuelle spørgsmål. En dårlig informationsstrøm medfører utilfredshed. Vi har etableret denne praksis med ugentlige møder for at forbedre situationen på dette område, og vores medarbejdere sætter pris på det."

Lemminkäinen afholder Arbejdssikkerhedsuge i maj med en række begivenheder og kampagner.

Tekst: Johanna Paasikangas-Tella
Foto: Lemminkäinen

Skridt i retning mod målet om Nul Ulykker

  • Sikkerhed er en integreret del af introduktionstræningen. Du kan nemt indhente information fra de sikkerhedsansvarlige, opslagstavler og tilsyn.

I 2013:

  • Vi indførte krav i hele koncernen om brug af personlige værnemidler.
  • Ugentlige fællesmøder for medarbejdere og underentreprenører på byggepladser blev gjort obligatoriske. Ud over diskussion om sikkerhedsspørgsmål kan møderne også bruges til produktionsledelse.

I 2014:

  • Vi begyndte at føre ulykkesstatistikker for underentreprenører i hele koncernen.

I 2015:

  • Rapportering af sikkerhedsobservationer vil blive inkluderet i den månedlige rapportering fra byggepladserne.
  • Implementeringen af kravene vedrørende personlige værnemidler vil fortsætte i alle de lande, vi opererer i.

08-05-2015

10 personer synes godt om dette