Nye løsninger til bortskaffelse af affald

En gang imellem er der brug for at udfordre de faste måder at tænke og handle på. Lean Six Sigma er et værktøj, der gør det nemmere at tænke nyt.

"Alt arbejde bør bygge på refleksion. Alt for ofte gør vi tingene pr. rutine, og der er én, som alene tager beslutningen," siger Juha Vättö, Regional Director for Russia hos Lemminkäinen.

Juha har arbejdet i byggebranchen i Rusland i lang tid. Han kom til Lemminkäinen for fem år siden. Sidste år deltog han i uddannelsesprogrammet Lean Six Sigma (LSS). LSS-programmet blev tilbudt til i alt seks teams i St Petersborg og Moskva. Selvom Juha har stor erfaring, fik han meget ud af programmet.

"I praksis betyder LSS at udføre mindre opgaver bedre. Det er et værktøj, som helt bestemt bør anvendes i dag."

Klar arbejdsdeling

Omkring 100 medarbejdere fra Lemminkäinen i Rusland har allerede deltaget i LSS-programmet. Fordelene viser sig med det samme, når nye ideer omsættes til handling på byggepladserne. Driftsudvikling gennem LSS har ført til væsentlige besparelser.

"Vores uddannelsesprogram relaterer sig specielt til byggeri. Vi har for eksempel søgt nye løsninger til at vurdere de driftsmæssige og samlede omkostninger på byggepladserne. Vi gik fra omfattende til mere enkle og fokuserede analyser."

Uddannelsesprogrammet, som løb over to dage, præsenterede deltagerne for nye tiltag og løsningsmodeller. I følge Juha kunne udviklingsområderne for eksempel være stilladsarbejde eller beregning af målinger. Når en underleverandør kommer til en byggeplads for at udføre målinger, skal der være noget de reelt kan måle. Og stilladser skal kun opstilles, hvis det reelt er nødvendigt på byggepladsen.

Relevante ændringer

Lean blev oprindeligt udviklet for at maksimere effektiviteten og eliminere overflødige arbejdsgange på bilfabrikker. Medarbejderne fokuserer på én arbejdsgang ad gangen i stedet for at veksle mellem forskellige produktionslinjer.

"På en byggeplads er formålet med det omhyggelige planlægningsarbejde at fjerne overflødig oplagring og for eksempel sikre, at de nødvendige justeringer foretages. Hvis ændringer foretages for sent, betyder det ofte, at det samme arbejde skal udføres igen," siger Juha.

Underleverandørers manglende planlægning sinker typisk arbejdet på byggepladsen. Forsinkelser i leveringen af en stålramme påvirker for eksempel alle parternes tidsplaner. I sådanne situationer skal alle vigtige forhold og konsekvenser nøje gennemgås, og der bør straks træffes de nødvendige foranstaltninger.

Den økonomiske styring er også vigtig. "Der skal sikres tilstrækkelig likviditet. Kunden skal faktureres med det samme, og underleverandører må ikke blive betalt for tidligt. Det er også vigtigt, at ekstra arbejde og eventuelle korrektioner drøftes i tide for at sikre, at alle får mulighed for at komme til orde," siger Juha.

Rettidighed og bevidste valg

LSS-tankegangen har gjort det muligt for os at reducere omkostningerne på nogle områder med helt op til 15 %. Inden for entreprenøropgaver er de samlede beløb betydelige, så besparelser betyder helt sikkert meget.

"Vi var i stand til at forbedre projektets overskudsgrad betydeligt, og afkastningsgraden blev også forbedret."

Byggepladser har ofte ekstra personale eller udstyr for at være på den sikre side. Jo større pladsen er, jo større er risikoen for at betale for ledig kapacitet. Ekstra udstyr sinker også arbejdet, og derfor bør der være orden på byggepladser.

Noget af den forbedrede overskudsgrad skyldes øget omsætning. Priserne på lejligheder varierer meget i St Petersborg, men overskudsgraden er bedre på lejligheder, som er mest muligt færdige.

"Mange entreprenører sælger lejligheder, som ikke er færdige. Lemminkäinen vil kunne brande sig selv gennem høj kvalitet meget mere, end det sker nu," siger Juha.

Tekst: Johanna Paasikangas-Tella
Foto: Lemminkäinen

 

Juha Vättö

Lean Six Sigma

  • Six Sigma er en præcist defineret, nummerbaseret metode til at reducere procesfejl og afvigelser.
  • Metoden fokuserer på effektivisering af processer for at reducere ineffektivitet og driftsforstyrrelser.
  • Lean Six Sigma er en metode til at opnå specifik driftsudvikling. Lemminkäinen har med stor succes anvendt Lean Six Sigma-principperne på adskillige projekter.

22-09-2015

7 personer synes godt om dette