Entreprenør­virksomhed i særklasse

I oktober lancerede vi Lemminkäinens reviderede strategi for 2016-2019. Vores målsætning er gradvist at bevæge os fra en styrkelse af balancen til øget konkurrenceevne og rentabel vækst. Vi spurgte Koncernchef Casimir Lindholm, Landechef for Norge, Jan Øyri, og Chef for Group Treasury, Karo Nukarinen, hvordan de ser på virksomhedens fremtid.

Hvad er vores største styrker, og hvordan bidrager de til vores succes?

Casimir: Økonomisk har vi nu en solid platform for næste del af vores rejse. Vi er en stor aktør i asfaltbranchen, og i Finland har vi set gode resultater på Infrastrukturprojekter, hvilket er et godt udgangspunkt for vores fremtidige vækst i alle de lande, vi opererer i, især Sverige og Norge. Inden for byggeri i Finland ser vi gode resultater i Helsinki-området, og vi skal nu til at indføre samme styringssystemer i resten af Finland. Vi har også engagerede og stolte medarbejdere, som leverer høj kvalitet, hvilket afspejlede sig i kundeundersøgelsen og medarbejderundersøgelsen. Vi skal forbedre vores resultater fremadrettet og sikre vækst i vores forretning med infrastrukturprojekter uden for vores hjemmemarked. Vores styrker vil hjælpe os med at nå disse mål.

Jan: Vores medarbejdere og arbejdsledere gør et godt stykke arbejde, men vi har behov for at styrke deres kompetencer inden for f.eks. projektledelse. De opdaterede værdier og ledelsesprincipper er blevet godt modtaget, og ved at følge dem skulle vi gerne kunne se resultater fremover.

Karo: Jeg er helt enig. Vores engagerede medarbejdere, tilfredse kunder og det gode økonomiske grundlag vi har nu.

Hvilke ændringer vil der ske?

Casimir: Vi skal bedre kunne udnytte fordelene ved at være en stor virksomhed. I øjeblikket har vi teams, der arbejder forskelligt, selv inden for forretningsområderne. Ved at dele best practice kan vores teams forbedre deres resultater f.eks. i forbindelse med indkøb, brug af RAP og lavere energiforbrug på asfaltfabrikkerne.

Inden for Asfaltsegmentet skal vi forbedre vores konkurrenceevne. Udover best practice kommer vi til at implementere en ny model, som vil hjælpe os med at blive mere fleksible og udnytte stordriftsfordele. Det vil i praksis sige at vi også ønsker at forbedre vores teams' overordnede resultater ved at lære af hinanden. Driftsmodellen vil blive implementeret i alle lande med udgangspunkt i Finland. Derudover vil vores råstofforretning blive kørt som en selvstændig forretningsenhed (inklusive Finland og Sverige) under Asfaltforretningen. Jordarbejder vil blive flyttet til segmentet Infrastrukturprojekter, idet forretningslogikken er meget ens. Inden for Infrastrukturprojekter, søger vi især vækst i Sverige og Norge, hvilket medfører behov for nye medarbejdere i disse lande. Vi vil også investere i uddannelse i projektledelse. Inden for byggeri i Finland vil vi styrke vores ressourcer og tilstedeværelse i udvalgte bymæssige vækstcentre. I Rusland er markedet turbulent, og vi har derfor indtil videre besluttet ikke at påbegynde nye udviklingsprojekter inden for byggeri i St Petersborg. Asfaltkontrakter og allerede forhandlede kontrakter inden for byggeri vil fortsætte som normalt.

Jan: Inden for asfalt, vil vi med den nye driftsmodel bedre kunne have fokus på logistik og kendskab til omkostningerne. Det vil også forbedre gennemsigtigheden af vores drift. Jeg er overbevist om, at fordelene hurtigt vil blive synlige. Inden for Infrastrukturprojekter vil vi styrke forbindelsen mellem segment- og landeledelse, hvilket er meget positivt.

Karo: Jeg ser styrkelsen inden for Asfalt og Infrastrukturprojekter på tværs af landene som noget meget positivt. Når vi deler ressourcer, kan vi hurtigere reagere på ændringer i markedet. Det vil også skabe flere globale karrieremuligheder for vores medarbejdere. Vores kunder vil få bedre service, når vi er mere fleksible, og inden for f.eks. byggeri vil kortere leveringstider også være til gavn for kunderne.

Hvordan kan den enkelte Lemminkäinen-medarbejder understøtte vores strategi?

Casimir: Ved at være ivrig efter og villig til at lære. Når vi finder best practice skal det implementeres. Når vi har succes, kan vi vokse og skabe muligheder for vores medarbejdere.

Karo: Det er godt at huske på, at nye måder at gøre tingene på også vil lette arbejdet.

Jan: Det faktum, at vi ønsker at udvikle os, skal motivere os til at lære nye ting.

Vi har lanceret nye værdier. En af disse værdier er mennesket i centrum - hvordan skal dette afspejles i vores daglige arbejde?

Jan: For mig er det den vigtigste værdi. Vi vil fortsat have fokus på sikkerhed og på at sikre, at vores medarbejdere kommer sikkert hjem hver dag. Vi skal behandle alle lige. Det er ikke altid let, når der træffes svære beslutninger, men så skal vi forklare hvorfor.

Casimir: For mig betyder det åben og ærlig kommunikation både internt og eksternt, også om de svære spørgsmål. Vores medarbejdere skal også kende den overordnede retning for virksomheden. Det er noget, jeg vil fokusere på.

Karo: Som jeg ser det, er det helt enkelt: hvis du ikke har medarbejderne, har du ikke virksomheden.

Tekst: Mira Rinne-Helenius
Foto: Lemminkäinen

FAKTA

 • Lemminkäinen reviderede sin strategi i oktober 2015. Vores mål er hele tiden at forbedre vores resultat og skabe øget shareholder value ved at fokusere på balancen, mere konkurrencedygtige driftsmodeller og en rentabel vækst for Infrastrukturprojekter i Nordeuropa. Det er vores mål at give et stabilt udbytte til aktionærerne på mindst 40 % af regnskabsårets overskud.
 • Inden for Asfalt er det vores mål at forbedre vores driftseffektivitet på alle markeder gennem en ny driftsmodel og mere effektive processer.
 • Inden for Infrastrukturprojekter søger vi især rentabel vækst i Sverige og Norge.
 • Inden for Byggeri vil vi i Finland fortsat have fokus vores drift i bymæssige vækstcentre.
 • For at opretholde et moderat risikoniveau har vi i Rusland indtil videre besluttet ikke at påbegynde nye udviklingsprojekter inden for byggeri. Vi fortsætter med asfaltaktiviteter og allerede forhandlede kontrakter inden for byggeriet.
 • Vi vil offentliggøre artikler, som specifikt omhandler strategien, i løbet af januar og februar 2016.

Vision: I 2019 ER VI EN ENTREPRENØRVIRKSOMHED HELT I SÆRKLASSE

 • Vi går forrest inden for asfalt
 • Vi er en væsentlig aktør i Norden inden for infrastrukturprojekter
 • Vores kvalitet er blandt de bedste i byggebranchen
 • Vi arbejder internationalt og som ét Lemminkäinen
 • Vi er en af de bedste virksomheder inden for arbejdssikkerhed
 • Vores kundetilfredshed er meget høj
 • Vi belønner vores medarbejdere for gode resultater
 • Vores arbejdsledere er blandt de bedste i branchen
 • Vi har en respektfuld og åben kommunikationskultur
 • Vores virksomhedsværdi er klart højere end nu

15-12-2015

9 personer synes godt om dette