Vores måde at drive forretning på

I sommeren 2014 offentliggjorde vi vore nye mål for 2014–16. Det vi skal holde fokus på er at optimere vores rentabilitet, økonomiske position og konkurrenceevne. Koncernchef & CEO Casimir Lindholm og CFO Ilkka Salonen forklarer bevæggrundene bag målene og den fremtidige retning.

Hvorfor har Lemminkäinen implementeret mange væsentlige ændringer på kort tid?

Casimir: Behovet for ændringer opstod på baggrund af den store økonomiske udfordring koncernen står overfor. Vores resultat for 2013 viste et stort tab, og oveni det måtte vi betale et betydeligt beløb i erstatning relateret til asfaltkartelsagen i Finland. Samtidig viser markedssituationen sig, især i Finland og Rusland, at være i nedgang. Vi havde ikke noget andet valg end at reagere.

Ilkka: Koncernen har også en del gæld set i forhold til vores størrelse. Vi er nødt til at forbedre vores økonomiske formåen for at sikre, at tilbagebetalingen af lån og andre forpligtelser overholdes på fornuftig vis. I 2014 reducerede vi vores totale gæld gennem salg af aktier ved udvidelse af vores aktiekapital, salg af forretningsområder, der ligger uden for vore kerneområder og effektivisere anvendelsen af working kapital. Disse mål vil sikre vores fremtidige driftskapacitet og ligge til grund for fremtidig vækst.

Casimir: Det har været nødvendigt at reducere omkostningerne. Vores struktur og mange af vore aktiviteter var dimensioneret til en virksomhed med et langt større omsætning. Desværre har denne situation også haft indflydelse på vore medarbejdere. Besparelserne, der blev sat i værk i foråret, omfattede opsigelsen af kontrakter med næsten 500 Lemminkäinen-medarbejdere, hvilket var en meget svær beslutning.

Hvorfor lægges der stadig vægt på økonomien? Er de nedskæringer der er blevet foretaget ikke nok?

Casimir: Siden foråret 2014 har vi identificeret mange områder, hvor der er forbedringspotentiale, men vi har stadig ikke nået vore mål. En lettere omkostningsstruktur vil gøre os mere konkurrencedygtige, men er også en nødvendighed for vores fremtidige drift.

Ilkka: Vores kreditorer forventer at vi fortsætter med at implementere mål, der forbedrer vores balance. Vores aktionærer deltog i dette gennem aktieemissionen, der indbragte ca. 30 millioner EUR. Aktieudbuddet var succesfuldt, ikke mindst takket være det faktum at firmaets største aktionær, Pentti-familien, tog del i det i næsten fuld udstrækning. I tillæg til aktieudbuddet sælger vi ud af ikke-strategiske virksomheder.

Casimir: I tillæg til implementering af højere grad af omkostningsstyring har vi behov for højere risikostyring. For eksempel har vi defineret nye grænser for godkendelse af tilbud, investeringer og projekter. Vi er nødt til at prioritere projekter og investeringer, da vi ikke har råd til at gøre alt. Derfor tages beslutninger i højere grad på centralt hold. Dette sikrer at vores ekspertise og penge investeres i ting, der er essentielle for Lemminkäinens succes.

Hvad betyder det for virksomheden?

Casimir: Vores mål er at blive en af de ledende udbydere af krævende infrastrukturløsninger i Nordeuropa. Med dette menes underjordiske konstruktioner eller andre projekter, der kræver en kombination af flere ekspertiseområder. Vi har en hel del ekspertise på højt niveau samt teknisk know-how at trække på. Inden for bygningskonstruktion i Finland, er vores fokus på hovedstadsområdet i Helsinki, hvor vi har byggegrunde i attraktive områder. I St. Petersborg vil vi sikre færdiggørelsen og salget af vores nuværende store lejlighedsprojekter. I begge lande vælger vi omhyggeligt konkurrencedygtige projekter for at sikre rentabilitet.

Ilkka: Vi har specielt fokus på mere effektiv udnyttelse af kapitalen på alle driftsområder. Vi kan opnå dette ved at reducere lageromkostninger, øge omsætningen af byggegrunde samt forlænge betalingsperioden overfor vores leverandører og tilsvarende forkorte vores kunders kredit.

Vil der ske flere ændringer i koncernen?

Casimir: Vi har påbegyndt adskillige udviklingsprojekter med henblik på at forbedre effektiviteten af vores drift på områder så som tilbudskalkulation, projektstyring, risikostyring og indkøb. Vores mål er at identificere den bedste driftspraksis på tværs af segmenter og landegrænser, og at implementere dem som Lemminkäinens måde at arbejde på.

Ilkka: Mange af udviklingsprogrammerne understøtter også ansvarlig økonomistyring. I asfalt- og infrastrukturprojekter fremmer vi effektiviteten af flådeudnyttelse på tværs af regionale og nationale grænser og sælger unødvendige aktiver. Dette vil frigøre kapital, samtidig med at det minimerer vedligeholdsomkostninger og værdiforringelser. Vi bibeholder et lavt lagerniveau af granitskærver. Vi fremmer effektiviteten af hussalg for hurtigere at frigøre den kapital, der er bundet i projekter til brug i nye byggeprojekter. Vi vil reducere vores asfaltproduktionsomkostninger ved at øge anvendelsen af genbrugsasfalt osv.

Casimir: Der er hele tiden forbedringsmuligheder. Vi må konstant overvåge udviklingen af vore markeder og konkurrenter og være parate til at agere, når situationen kræver det. Løbende forbedringer er en måde at tænke på, som jeg gerne ser indført hos Lemminkäinen.

Tekst: Susanna Inkinen, foto: Janne Lehtinen

Strategi

  • Kortsigtede mål: styrkelse af balancen og forøget effektivitet.
  • Langsigtede mål: rentabel vækst inden for anlæg af infrastrukturprojekter i Nordeuropa og højere fokus på byggeaktiviteter i Finland og Rusland.
  • Økonomiske mål: Forrentning af investeret kapital på 18%, soliditetsgrad på minimum 35%, og en afkastningsgrad på 15% ved udgangen af 2016.
  • Fire forretningsområder: Asfalt; infrastrukturprojekter; bygningskonstruktion i Finland og Rusland.

Casimir og Ilkka

“Vi har en hel del ekspertise på højt niveau samt teknisk know-how at trække på” siger Casimir (til venstre) til Ilkka.

10-03-2015

8 personer synes godt om dette