God, bedre – asfaltproduktion

Selv gode procedurer tager ikke skade af forbedringer. Vi har implementeret adskillige mindre ændringer i asfaltproduktionen i Letland, og de har givet betydelige besparelser.

Kurserne i Lean Six Sigma (LSS) blev gennemført i Letland primo 2016. Projektet fokuserede på tre udviklingsmål: at reducere omkostningerne i asfaltproduktionen og brændselsomkostningerne samt at hæve effektiviteten inden for udlægning.

"Vores asfaltproduktion var allerede konkurrencedygtig, når man ser på omkostningerne. Men vi valgte, at det ikke var nok. Vores mål i forbindelse med LSS-projektet var at forbedre konkurrenceevnen endnu mere," fortæller Asphalt Plant Manager Aivis Putniņš.

Vi uddybede vores mål i forhold til planlægning af omkostningsnedskæringer i produktionen og gik efter at reducere brugen af naturgas. Først fandt vi frem til de faktorer, der har den største indvirkning på gasforbruget. Væsentlige faktorer, der bidrog til omkostningerne, var bl.a. fugtindholdet i stenmaterialerne, kalibrering af brænderen i tørretromlen og forsinkelser i produktionsmængderne samt produktionen generelt.

Utallige detaljer

Vi samlede et team af produktionsmedarbejdere til at gennemføre projektet. Derefter fortsatte vi med at identificere så mange faktorer som muligt, der påvirker omkostningerne i asfaltproduktionen. De indsamlede oplysninger blev omhyggeligt analyseret.

"En detaljeret analyse viste, at fugtindholdet er det, der påvirker produktionsomkostningerne mest. Modsat har forsinkelser i produktionsprocessen ikke specielt stor indflydelse på gasforbruget. Vores team indså hurtigt, at vi ville kunne opnå betydelige besparelser ved at bruge mere egenfiller," fortæller Production Quality Engineer Jānis Oga.

Asfaltsammensætningen blev ændret, så det blev muligt at bruge mere egenfiller i produktionen. Det betød en øgning på 15 %.

Tørrere stenmateriale

Vi gennemførte mange finjusteringer for at reducere vandindholdet i stenmaterialerne. Vi dækkede de fine stenmaterialer med film og vurderede den bygning, materialerne opbevares i. Sidst på foråret kalibrerede vi en gasbrænder.

Stenmaterialerne blev tildækket for at forhindre, at de sugede fugt under opbevaringen. På den måde bliver det nemmere og mere problemfrit at tørre materialerne. Gasforbruget reduceres, og produktionskapaciteten stiger. Kalibreringen af brænderen skar yderligere ned på gasforbruget.

Asfaltproduktionen blev lanceret senere end planlagt i 2016 på grund af forsinkede udbud og udskudte kontrakter.

"Asfaltproduktionen var i fuld gang tidligt på efteråret, men vi ved endnu ikke, hvor mange penge vi kommer til at spare i år. Men takket være LSS-projektet har vi sparet 7 % på vores faste omkostninger frem til og med august," fortæller Jānis.

Miljøfordele som ekstra bonus

Den øgede anvendelse af egenfiller i asfalten har også reduceret asfaltproduktionens miljømæssige påvirkning. Derudover er asfaltproduktionsområdet også meget renere nu. Vi forventer at kunne udarbejde en endelig oversigt over alle fordelene ved LSS-projektet ultimo 2016.

Tiltagene i Letland har vist os, at vi inden for bare et par måneder kan opnå yderligere forbedringer, også i en ellers funktionel produktionsproces.

"Det er klogt at teste formodningerne ved at analysere de faktiske tal. Nøglen til succes er at få indsamlet præcise informationer. Hvis vi kan registrere alle rådata på papir, bliver fakta meget tydeligere," siger Aivis.

Jānis vil gerne fremhæve, at det er vigtigt at involvere så mange teammedlemmer som muligt i omlægningerne.

"Det er nemmere at nå ønskede resultat, når alle kender målet og årsagerne til forandringerne."

Tekst Johanna Paasikangas
Foto Arturs Daukulis

Hvad er Lean Six Sigma?

  • Six Sigma er en systematisk måde at arbejde på, der bygger på statistiske metoder til at reducere antallet af procesfejl og -afvigelser.
  • Lean fokuserer på at strømline processerne for at reducere mængden af unødigt arbejde og mængden af bundet kapital.
  • Lean Six Sigma er et tankesæt, der kombinerer det bedste af de to tilgange.
  • Lemminkäinen har haft succes med at bruge Lean Six Sigma-principperne i mange af udviklingsprojekterne i forskellige forretningssammenhænge.

Læs tidligere artikler om emnet:

  • http://www.lemminkainen.dk/lemmy/vores-forretning/2016/store-fremskridt-inden-for-arbejdssikkerhed/
  • http://www.lemminkainen.dk/lemmy/vores-forretning/2015/nye-losninger-til-bortskaffelse-af-affald/

06-12-2016

16 personer synes godt om dette