Renovering af Artillerivej i København

Vi renoverede Artillerivej tæt ved Københavns centrum.

Hele området omkring gaden fik et hovedeftersyn. Vi lagde asfalt på gaden, mens nye bolig- og kontorbygninger blev opført til begge sider. Der skulle sikres konstant adgang til bygningerne for beboere og kunder, og vi efterkom også ønsker fra beboerne f.eks. med hensyn til udførelse af støjende arbejde.

Vi lagde asfalt på en strækning af ca. 1,8 kilometer, i alt 18.000 tons. Kørebanen blev belagt med et af vores egne produkter - en asfalt, hvis porøse struktur absorberer lyden forårsaget af dækkenes kontakt med belægningens overflade.

Detaljer

2013 - Renovering af Artillerivej i København
Københavns Kommune
København
Danmark
2013