Vejservice:

Vejmarkering, Skiltning, Rabatvedligehold

Vi har gennem mange år oparbejdet en stor ekspertise inden for vejmarkering og afstribning, afspærring og skiltning samt rabatvedligehold. Vi udfører alle slags opgaver, fra store motorvejsprojekter for Vejdirektoratet til enkle P-pladser for private. Vi er blandt de betydende aktører på markedet.

Vi anvender anerkendte og afprøvede produkter, som opfylder vejreglernes krav til vejmarkering og afstribning, afspærring og skiltning. Vores moderne maskinpark og erfarne medarbejdere sikrer en ensartet og høj kvalitet.

Salgs- og entreprisechef
Michael S. Pihl
Mobil: 2968 6715
msp@lemminkainen.dk

 

Vejmarkering

 

 Entrepriseleder
Lone Møller Pedersen
Mobil: 51755254
lmp@lemminkainen.dk

Rabatvedligehold

 

Entrepriseleder
Salg - DK
Entreprenør
Ivan Fabricius
Mobil: 2022 6853
ifa@lemminkainen.dk

Afspærring og trafikregulering

Salgs- og entreprisechef
Michael S. Pihl
Mobil: 2968 6715
msp@lemminkainen.dk